Błyskawiczny  handicapowy otwarty  turniej szachowy o Puchar Prezesa LKS  „Płomień”

                  REGULAMIN ZAWODÓW

1/  Uczestnictwo  - zawody mają charakter  otwarty bez ograniczeń wiekowych.                                       

Warunki uczestnictwa :

a/ umiejętność postawienia mata,

b/ terminowe zgłoszenie ( z podaniem aktualnej wartości rankingu ) do zawodów – termin 21.08.2018r,= ilość miejsc ograniczona - decyduje czas zgłoszenia , podpisanie listy uczestnictwa  ,

c/ zgłoszenie (podpisanie listy ) stanowi akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych  ( dz.ustaw z 2018r.poz.1000 ) na potrzeby organizatora tj.w celach marketingowych ,reklamowych i informacyjnych a także na przesyłanie w/w materiałów na wskazany adres poczty elektronicznej ,                                                

d/ oświadczam, że zgodnie z art.81 ust.1 ustawy O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH z 4 lutego 1994r. ( TEKST JEDNOLITY Dz.U.z 2017r.poz.880 ) oraz ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018r (Dz.U. z 2018r poz.1000 ) na wyrażam zgodę nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas zawodów.                                                                                                 

2/ Termin , miejsce zawodów i termin zgłoszenia   - zawody rozegrane zostaną na Stadionie LKS „Płomień” w Limanowej ul.Michała Dudka  12 w dniu 25.08.2018r. Rozpoczęcie zawodów godz. 10,oo. Standardowa ilość rund -  7/9..Kojarzenie komputerowe .                                         

Adres zgłoszeń - Ryszard Ewert 00 rysew@onet.eu  ,tel.532 591 530                                                          

 3/ Przebieg  zawodów obowiązują  przepisy gry PZSzach , ogólny czas gry  w partii wynosi 15 minut , ale dla zawodnika  :                                                                                                                                                   

a/ przy jednakowych rankingach różnica nie przekracza 100 pkt rankingowych - jest to po 7.5 minuty na partię ,                                                                                                       

b/ przy różnicy rankingowej >100 do 250 pkt zawodnik o niższej wartości rankingowej 9 minut z wyższą = 6 minut na partię ,

c/ przy różnicy rankingowej  > 250 do 500 pkt zawodnik o niższej wartości rankingowej 11 minut z wyższą = 4 minuty na partię ,

d/ przy różnicy powyżej 500 pkt zawodnik o niższej wartości rankingowej 13 minut   z wyższą = 2 minuty na partię..

4/ Nagrody - pierwsze miejsce Puchar , dyplom nagrody rzeczowe .. 5/ Inne . Uczestnicy zawodów  ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własny koszt. Organizator – sekcja szachowa LKS „Płomień” zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji tego regulaminu .

Za  organizatora

Ryszard  Ewert

 
czytano 484 razy
blog comments powered by Disqus

Partnerski blog

KLI24

Ostatnie video