Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze LKS Płomień Limanowa, które odbędzie się w piątek 21 lutego w remizie OSP Łososina Górna.

Walne Zebranie Sprawzodawcze odbędzie się w piątek 21 lutego w remizie OSP Łososina Górna:

 • I termin 18:30
 • II termin 18:45

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu zebrania oraz porządku zebrania
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
 6. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 7. Sprawozdanie Prezesa z działalności za rok 2019
 8. Sprawozdanie z działalności sekcji szachowej za rok 2019
 9. Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej
 10. Sprawozdanie Klubu „STU” z działalności za rok 2019
 11. Dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości – składanie wniosków
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu za 2019 rok
 13. Przedstawienie planów działalności Klubu na 2020 rok
 14. Przyjęcie uchwał i wniosków
 15. Zakończenie zebrania

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością LKS Płomień. 

czytano 393 razy
blog comments powered by Disqus

Partnerski blog

KLI24

Ostatnie video